Par mums

SIA „DH Solutions” ir Latvijas inženiertehnisko pakalpojumu uzņēmums:

  • siltumapgādes sistēmu un siltumtīklu projektēšana un autoruzraudzība
  • ēku konstrukciju projektēšana un autoruzraudzība
  • siltumapgādes sistēmu un siltumtīklu būvdarbu būvuzraudzība
  • ēku būvdarbu būvuzraudzība
  • elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība (spriegums: līdz 1 kV, no 1 līdz 35 kV)
  • siltumapgādes projektu vadība

Mūsu uzdevums ir sniegt klientam profesionālo pakalpojumu izmantojot labāko mūsdienu praksi siltumapgādes sistēmu jomā

Mūsu vērtības – profesionalitāte, kvalitāte un atbildība

Mūsu klienti

Mūsu klientu loku veido gan privātie, gan valsts un pašvaldību uzņēmumi

Sniedzam pakalpojumus visā Latvijas teritorijā un ārpus tās