Būvuzraudzība

Uzņēmums sniedz pakalpojumus siltumapgādes sistēmu un siltumtīklu būvdarbu būvuzraudzībā, ēku būvdarbu būvuzraudzībā, elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā (Spriegums: līdz 1 kV, no 1 līdz 35 kV):

  • bezkanāla rūpnieciski izolēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūves un jaunās būvniecības būvuzraudzība
  • iekšējo siltumtīklu un siltumapgādes sistēmu pārbūves un jaunās būvniecības būvuzraudzība
  • siltumapgādes inženierbūvju pārbūves un jaunās būvniecības būvuzraudzība
  • biomasas un dabasgāzes katlumāju būvdarbu būvuzraudzība

Mūsu galvenais uzdevums sniegt profesionālo atbalstu Pasūtītājam ievērojot Latvijas likumdošanas normas

Mūsu darbības laikā nozīmīgākie darbi: