Cits skats uz kvalitāti

Inženiertehniskie pakalpojumi
Par mumsKontakti

Projektēšana

SIA “DH Solutions” sniedz pakalpojumus siltumapgādes sistēmu un siltumtīklu projektēšanā un autoruzraudzībā, kā arī ēku konstrukciju projektēšanā un autoruzraudzībā

Būvuzraudzība

Uzņēmums sniedz pakalpojumus siltumapgādes sistēmu un siltumtīklu būvdarbu būvuzraudzībā, ēku būvdarbu būvuzraudzībā, elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā

Projektu vadība

Sniedzam siltumapgādes projektu vadības pakalpojumus, tehniskā eksperta pakalpojumus siltumapgādes jomā, Pasūtītāja interešu pārstāvēšanu