Projektēšana

SIA “DH Solutions” sniedz pakalpojumus  katlumāju, siltumapgādes sistēmu un siltumtīklu projektēšanā un autoruzraudzībā

Mūsu pamatspecializācija:

  • HVAC (apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana)
  • Siltumapgādes ārējie (SAT) un iekšējie tīkli
  • Siltummehānika (SM, TN)
  • Būvkonstrukcijas (BK, MK, TAA)
  • Hidrauliskie un siltuma zudumu  aprēķini

Mūsu pieredze:

  • siltumtīkli – vairāk kā 30 km bezkanālo rūpnieciski izolēto siltumtīklu būvprojektu izstrādē
  • individuālo siltummezglu (ISM) būvprojektu uzstrāde
  • siltumapgādes inženierbūves – dūmgāžu kondensatoru, elektrostatisko filtru un dūmeņu būvprojektu izstrādē
  • biomasas (šķeldas), granulu un dabasgāzes katlumāju būvprojektu izstrādē

Mūsu darbi: